10.augusts Suitu sievu jubilejas pasākums

17.augusts Zāļdienas Jūrkalnē

24.augusts Atvērto kafejnīcu dienas Suitos.

21.septembris Ābolu balle

2019.gada. 26.oktobris  Makšķerēšanas festivāls Jūrkalnē