Lielākie pasākumi Jūrkalnē 2017.gads.        

27.28. maijā

                       Tūrisma sezonas atklāšana. Talka ,koncerts ,balle.

21.jūnijs

                      Vasarassaulgriežu ielīgošana Ugunspļavā.

1.jūlijā          Piekrastes senjoru tikšanās.

1.-10.jūlijam

                     Mākslinieku plenērs

12.augusts.

                        Jūrkalnes svētki.

23.septembrī

                       Ražas svētki.

                        Sulas spiešana ,tirdziņš ,koncerts ,balle.

 oktobris

               Jūras makšķerēšanas sacensības.