21.aprīlis Lieldienu pasākums Jūrkalnes Tautas namā

18.maijs Muzeju nakts

21.jūnijs Vasaras saulgriežu ielīgošana

10.augusts Suitu sievu jubilejas pasākums

17.augusts Zāļu dienas Jūrkalnē

21.septembris Ābolu balle

2019.gada.???.oktobris,novebris  Makšķerēšanas festivāls Jūrkalnē