DISKOTĒKA AR ĪPAŠO VIESI DJ JAPĀNIS

l

Pasākums visai ģimenei ''Ķeram zivis kopā ''

PIETEIKŠANĀS MAKŠĶERĒŠANAS FESTIVĀLAM BEIGUSIES. 16.10.2019

JŪRKALNES FESTIVĀLS JŪRAS MAKŠĶERĒŠANĀ NO KRASTA 

9. LATVIJAS  ČEMPIONĀTS JŪRAS MAKŠĶERĒŠANĀ TAUTAS KLASĒ

 

NOLIKUMS

1.Festivāla mērķis.
Jūras zivju makšķerēšanas popularizācija  makšķerniekiem .
Pieredzes apmaiņa. 
2019. gada labāko LR sportistu un komandu noteikšana šajā makšķerēšanas sporta disciplīnā.

2. Laiks, vieta un organizators.


2019.gads 19.oktobrī ,plkst.8.00

Sacensību norises vieta: 

Baltijas jūras piekraste Ventspils novada Jūrkalnes pagasta teritorijā ,  no Muižupītes līdz Centra pludmalei .

Festivāla organizātors  -

IK MARITA J , Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija ,  

sadarbībā ar Jūrkalnes pagasta pārvaldi un Jūrkalnes tautas namu ,SALMO
Galvenais tiesnesis – Egīls Draudiņš, mob. tel. 29249144

3.  Festivāls. 

19.oktobrī no plkst.6.00  līdz plkst. 7.00 pulcēšanās un Dalībnieku reģistrācija

7.00 -7.10 Dalibnieku sapulce

Jūrkalnes tautas nams Jūrkalnes centrā( blakus veikals LATS )

Piesakoties sekretariātā, dalībnieki izlozē arī savu makšķerēšanas zonu un DODAS uz saviem sektoriem 

Katrs dalībnieks,reģistrējoties, parakstās speciālā protokolā par to, ka nes pilnu atbildību par savu drošību pasākuma laikā. 

Plkst. 8.00 Festivāla un sacensību STARTS  , signālraķetes izšaušana .

Plkst. 17.00  sacensību beigas.

Zivju nosvēršana un rezultātu fiksēšana. Siltas vakariņas un sarunas Jūrkalnes tautas namā .Dejas līdz rītam…..

Plkst. 18.30 kopvērtējuma  rezultātu paziņošana ,labāko 3 komandu apbalvošana.

 

3.  LR 2019.gada čempionāts jūras makšķerēšanā tautas klasē.

Sacensības notiek vienā  kārtā. 

Sākas 19.oktobrī plkst. 8.00 un beidzas plkst. 17.00

Sacensību dalībnieks drīkst paturēt zivis atbilstoši MK. Dalībnieki, kuri priekšlaicīgi izpilda MN noteikto 10 kg loma normu bušu makšķerēšanā un pārtrauc makšķerēt, par katru ieekonomēto stundu, saņem bonusu 0,5 kg apmērā.

4. Sacensību dalībnieki.


Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2 dalībnieki.  

Dalībniekiem, atbilstoši Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr.800 6. punkts '' Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi''   prasībām, ir jābūt derīgai makšķerēšanas kartei un personu apliecinošs dokuments.

Komandām, piesakoties, no 16.09.19 līdz 17.10.2019.,jāiemaksā dalības naudu EUR 30

To var izdarīt :

1.aizpildot pieteikumu epastā

                 Komandas nosaukums,

                 Dalībnieku vārds, uzvārds, vecums ,adrese.

                  Maksājuma kvīts nr.

2.Pārskaitīt dalības maksu uz kontu : IK ''MARITA J’'41202025227 

SEB BANKA LV83UNLA0050019185375 

Adrese: ‘’AVOTI’’ ,Jūrkalnes pag. ,Ventspils novads ,LV-3626

mērķis – Jūras festivāls

OBLIGĀTI norādit KOMANDAS NOSAUKUMU maksājuma uzdevuma numuru NORĀDĪT epastā.

PIETEIKUMS jānosūta ar precīzi aizpildītu informāciju uz e-pastu: avotumajas@gmail.com  ar norādi Jūras festivāls. Informācija par pasākumu 28320219

Gaidiet epasta atbildi par pieteikuma un maksājuma saņemšanu.

Neierašanās gadījumā, DALĪBAS MAKSA NETIEK ATGRIEZTA.

www.jurkalnesstavkrasts.lv

5.Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā. Makšķerējot, katram makšķerniekam vienlaicīgi atļauts pielietot divas makšķeres, kuras aprīkotas ar trīs āķiem katra, sagatavotu rīku skaits nav ierobežots. 

Katrai komandai krasta joslā tiek ierādīta darbības zona 40 metru platumā.  Dalībnieki ūdenī drīkst iebrist ne dziļāk, kā to pieļauj īsie zābaki ( līdz celim). Nepiederošu personu tuvošanās ūdens līnijai tuvāk par 15 metriem sacensību rajonā  nav atļauta. Dalībnieki nedrīkst izmantot jebkādu palīdzību no malas.
Visos gadījumos katra dalībnieka loms ir jāglabā atsevišķi.

Vērtēts tiek katras komandas iegūtā loma kopējais  svars.

Zivis iznest vai ienest darbības zonā līdz svēršanai ir kategoriski aizliegts,izņemot gadījumu, kad dalībnieks paziņo par makšķerēšanas pārtraukšanu un par to paziņo tiesnesim un atdod noķertās zivis tiesnesim.Par šī noteikuma neievērošanu dalībnieks tiek nekavējoties diskvalificēts. 

Ieskaitītas tiek visas izvilktās zivis,  kuras atbilst makšķerēšanas noteikumiem. Noteikumu pārkāpuma gadījumā dalībnieka rezultāts tiek anulēts.  

Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks un sacensību ilgums.

Protesti kopā ar drošības naudu 20 EUR apmērā par sacensību rezultātiem tiek pieņemti 15 min. pēc rezultātu izziņošanas. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam.

6. Uzvarētāju noteikšana.
Latvijas čempionātā  tiek noteikti uzvarētāji 3 komandām. 
Augstāko vietu iegūst komanda ar lielāko kopējo loma svaru. Vienāda svara gadījumā priekšrocības ir komandai, kuras lomā ir mazāks zivju skaits.  

7. Apbalvošana.
Komandas, kas izcīnījušas pirmo, otro un trešo vietu čempionāta kopvērtējumā, tiek apbalvotas ar piemiņas kausiem un balvām. Festivāla ietvaros tiks pasniegtas citas pārsteiguma balvas.  

Piezīmes.
Dalībniekiem savlaicīgi un patstāvīgi jārūpējas par visu, kas nepieciešams makšķerēšanai. 

Dalībnieki rūpējas par savas makšķerēšanas zonas sakārtošanu pēc sacensībām.

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu drošību pie ūdens.

 

2019.gads 19.augusts