Makšķerēšanas festivāls Jūrklanē 14.10.2023

 JŪRKALNES 13  FESTIVĀLS JŪRAS MAKŠĶERĒŠANĀ NO KRASTA
12. LATVIJAS  ČEMPIONĀTS JŪRAS MAKŠĶERĒŠANĀ TAUTAS KLASĒ

NOLIKUMS
1.Festivāla mērķis.
Jūras zivju makšķerēšanas popularizācija  makšķerniekiem. Pieredzes apmaiņa. 2023. gada labāko LR sportistu un komandu noteikšana šajā makšķerēšanas sporta disciplīnā.

2. Laiks, vieta un organizators.

2.1. 2023.gads 14.oktobrī, plkst.07.00

2.2. Sacensību norises vieta: Baltijas jūras piekraste Ventspils novada Jūrkalnes pagasta teritorijā, no Muižupītes līdz Centra pludmalei.

2.3. Festivāla organizators - IK MARITA J,
Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija ,
Sadarbībā ar Jūrkalnes pagasta pārvaldi un SIA SALMO.

Galvenais tiesnesis – Egīls Draudiņš , mob. tel. 29249144

Informācija par pasākumu tel. 28320219 MARITA

 3.  LR 2023.gada čempionāts jūras makšķerēšanā tautas klasē

3.1. Dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija 14.oktobrī no plkst.5.00 līdz plkst. 6.00
 pie Jūrkalnes Ugunspļavas -VĒJTURUNAMĀ ,( blakus Pilsberģi)
3.2. Piesakoties sekretariātā, dalībnieki izlozē arī savu makšķerēšanas zonu.
3.3. Katrs dalībnieks reģistrējoties parakstās speciālā protokolā par to, ka nes pilnu atbildību par savu drošību pasākuma laikā.
3.4. Plkst. 6.00 Dalībnieku sapulce
3.5. Plkst. 7.00 Festivāla un sacensību STARTS, signālraķetes izšaušana.
3.6. plkst 12.00-14.00 PUSDIENAS PLUDMALĒ ( brauks gar pludmali) ,silta tēja.
3.6. Plkst. 17.00 sacensību beigas.
3.7. Plkst. 17.00-17.30 zivju nosvēršana un rezultātu fiksēšana - pie tiesnešiem ,kuri atrodas pludmalē ,
 visiem dalībniekiem ,zivis jānodod tiesnešiem ,NEDRĪGST - nodot citiem .
3.8. plkst .16.00 Koncerts , tirdziņš Vējturnamā
3.9. Plkst.19.00 kopvērtējuma  rezultātu paziņošana, labāko 3 komandu apbalvošana.
3.10 plkst.20.00 koncerta turpinājums .

 
4. Sacensību dalībnieki.

4.1. Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2 dalībnieki.
 
4.2. Dalībniekiem, atbilstoši MN prasībām, ir jābūt derīgai makšķerēšanas kartei un personu apliecinošs dokuments.

4.3. Komandas piesakās sacensībām no 05.09.23 līdz  5.10.2023. (vai kamēr ir vietas )
4.4. Piesakoties sacensībām ir jāaizpilda brīvā formā epastā ,kurā jānorāda :

- Komandas nosaukums,
- Dalībnieku vārds un uzvārds,   Pilsēta vai ciems no kurienes - km ,līdz Jūrkalnei ,  vecuma gadi pilni , telefona nr . (Lai sazinātos par pasākuma izmaiņām , jaunumiem, saziņa pasākuma laikā )
- Maksājuma kvīts nr.  
- Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens kartes numurs katram dalībniekam, vai atsauci kādēļ tā nav nepieciešama.

4.5. Dalības maksa ir 50.00EUR.   Dalības maksu pārskaita uz kontu :

     IK ''MARITA J’' 41202025227
SEB BANKA    -   TIKAI  ZVANĪT
Adrese: ‘’AVOTI’’, Jūrkalnes pag. ,Ventspils novads, LV-3626
Maksājuma mērķis – Jūras festivāls , komandas nosaukums

OBLIGĀTI norādīt  KOMANDAS NOSAUKUMU

4.5. Pieteikums ir jānosūta uz e-pastu: avotumajas@gmail.com  ,
ar norādi Jūras festivāls ar komandas nosaukumu .
Informācija par pasākumu 28320219 MARITA

4.6. Piereģistrētās komandas saņem atbildi e-pastā par pieteikumu  un maksājuma saņemšanu.
4.7. Neierašanās gadījumā, DALĪBAS MAKSA NETIEK ATGRIEZTA  ,
Dalībniekus var mainīt , paziņojot organizatoriem .

 

5.Sacensību noteikumi.
5.1. Sacensības notiek ievērojot MK Makšķerēšanas noteikumus  nr.800 punkts 16 un 18, par ‘'Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību '' noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
Makšķerējot, katram makšķerniekam vienlaicīgi atļauts pielietot  DIVAS makšķeres, kuras aprīkotas ar trīs āķiem katra ,
Sacensību laikā tiks vērtētas - Butes izmērs no 20 cm , mazākas jāliek atsevišķi vai jālaiž atpakaļ .
Sagatavotu rīku skaits nav ierobežots. 5.2. Katrai komandai krasta joslā tiek ierādīta darbības zona 40 metru platumā.  Dalībnieki ūdenī drīkst iebrist ne dziļāk, kā to pieļauj īsie zābaki (līdz celim).

Nepiederošu personu tuvošanās ūdens līnijai tuvāk par 15 metriem sacensību rajonā  nav atļauta. Traucēt citus dalībniekus aizliegts ,
 Dalībnieki nedrīkst izmantot jebkādu palīdzību no malas. Noteikumus pārkāpjot tiks komanda diskvalificēta .

5.3. Sacensību dalībnieks drīkst paturēt zivis atbilstoši MN.
Dalībnieki, kuri priekšlaicīgi izpilda MN noteikto 10kg loma normu, lomā drīkst paturēt tikai 5 akmeņplekstes atbilstoši MK noteikumiem Nr.800 16.p. 3.apkšpunkta prasībām, bušu makšķerēšanā pārtrauc makšķerēt.
Paziņo tiesnesim .
 Par katru ieekonomēto stundu komanda, saņem bonusu 0,5kg apmērā

5.4. Visos gadījumos katra dalībnieka loms ir jāglabā atsevišķi.
Lomā drīkst paturēt zivis atbilstoši 22.12.2015. MK noteikumiemNr.800 ‘'Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu 16. un 18. punkta prasībām.
5.5. Vērtēts tiek katras komandas iegūtā loma kopējais svars.
5.6. Zivis iznest vai ienest darbības zonā līdz svēršanai ir kategoriski aizliegts, izņemot gadījumu,
kad dalībnieks paziņo par makšķerēšanas pārtraukšanu un par to paziņo tiesnesim , ATDOD  noķertās zivis tiesnesim -LĪDZ SACENSĪBU BEIGĀM.
 Par šī noteikuma neievērošanu dalībnieks tiek nekavējoties diskvalificēts.
 Lašus, taimiņus un sīgas lomā aizliegts paturēt atbilstoši MK noteikumu 23.2.2 apakšpunkta un 23.9. apakšpunkta prasībām.
Par šī noteikuma neievērošanu dalībnieks tiek nekavējoties diskvalificēts.
5.7. Ieskaitītas tiek visas izvilktās zivis, kuras atbilst makšķerēšanas noteikumiem. Noteikumu pārkāpuma gadījumā dalībnieka rezultāts tiek anulēts. 
5.8. Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks un sacensību ilgums.

5.9. Protesti kopā ar drošības naudu 20 EUR apmērā par sacensību rezultātiem tiek pieņemti 15 min. pēc rezultātu izziņošanas. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam.
  6. Uzvarētāju noteikšana.
6.1. Latvijas čempionātā  tiek noteikti uzvarētāji 3 komandām. 6.2. Augstāko vietu iegūst komanda ar lielāko kopējo loma svaru.
6.3. Vienāda svara gadījumā priekšrocības ir komandai, kuras lomā ir mazāks zivju skaits.  
7. Apbalvošana. Komandas, kas izcīnījušas pirmo, otro un trešo vietu čempionāta kopvērtējumā, tiek apbalvotas ar piemiņas  balvām , uzvarētāju komanda saņem ceļojošo kausu .

Festivāla ietvaros tiks pasniegtas citas pārsteiguma balvas.  


Piezīmes.
Dalībniekiem savlaicīgi un patstāvīgi jārūpējas par visu, kas nepieciešams makšķerēšanai.
Dalībnieki rūpējas par savas makšķerēšanas zonas sakārtošanu pēc sacensībām.
Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu drošību pie ūdens.

SEKOJAM VALSTĪ NOTEIKTIEM NOTEIKUMIEM ,JA RODAS JAUTĀJUMI ZVANIET ,RAKSTIET . PAR IZMAIŅĀM ,SACENSĪBU NOTEIKUMIEM.


2023.GADS 22.AUGUSTS