Jūrkalnes pasākumu plāns 2020.gadā

Labdien!

Pirms kāda laika ar Kristīnes starpniecību sūtīju Jums vēsti ar aicinājumu piedalīties iedzīvotāju sapulcē Jūrkalnē, kurā pēc citu svarīgu jautājumu risināšanas varētu parunāt arī par ar tūrismu saistītām lietām, tajā skaitā par Jūrkalnes draudzes iesaistīšanos programmā par dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un tūrisma infrastruktūras attīstību, piesaistot arī Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

Paldies visiem sanāksmes apmeklētājiem, pēc sanāksmes noskaņojuma varēja noprast, ka tūrisma uzņēmēji šī projekta īstenošanā ir ieinteresēti. Šī e-pasta pielikumos atradīsiet sīkāku esošās situācijas aprakstu (divos failos – Liepājas diecēzes bīskapa Viktora Stulpina vēstule novada pašvaldībai), tāpat arī baznīcas darbības stratēģiju un aprakstu par publisko pieejamību. Tas viss kopā liecina, ka draudze ir ieinteresēta ne tikai sava īpašuma sakārtošanā, bet arī pieejamības uzlabošanā jeb, vienkāršā valodā runājot, jauna tūrisma produkta radīšanā Jūrkalnē.

To ir novērtējusi pašvaldība, no šī gada budžeta piešķirot vēstulē prasītos līdzekļus 5 612, 36 EUR apmērā. Šādu lēmumu pieņēmām, izprotot situāciju kopumā, kā arī to, ka sapratām vietējās sabiedrības un sevišķi jau tūrisma uzņēmēju izteikto gatavību projekta īstenošanā iesaistīties arī ar savu atbalstu. Tāpēc aicinu Jūs ar savu artavu ņemt dalību, lai Jūrkalnes baznīca taptu tumsā izgaismota un pagasta apmeklētājiem kvalitatīvāk pieejama, informācijas iegūšanai izmantojot arī mūsdienu apstākļiem atbilstošas tehnoloģijas. Kopējais jūrkalniešu mērķis būtu ziedojumu veidā iegūt projekta īstenošanai nepieciešamos 5 057 EUR un, ja ziedotā summa būtu lielāka, ar to varētu finansēt arī būvuzraudzības izdevumus vai sevišķi labvēlīga cipara gadījumā – arī labdarības koncerta sarīkošanu projekta finālā (pēc līguma nosacījumiem – šī gada septembris).

 

 

Veiksmes vēlot,

Māris Dadzis,

Jūrkalnietis,

Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieks,

Tālr.: 29126481

Ziedojumus iespējams veikt pārskaitot:

 

JŪRKALNES ROMAS KATOĻU DRAUDZE

SWEDBANK   LV04HABA0551047873228

MĒRĶIS: Ziedojums projekta Jūrkalnes katoļu draudzes baznīcas ēkas atjaunošanai

 

22.augusts

Atvērto kafejnīcu dienas (Pasākuma laikā uz vienu dienu apmeklētājus cienās ar pašu gatavotiem ēdieniem)

19.septembris

Rudens Saulgriežu svētki

17.oktobris

Zivju diena-Festivāls jūras makšķerēšanā no krasta

Informācija par pasākumiem Tālr:26261884