11.augusts Zāļu dienas svinības Jūrkalnē

22.septembris Ābolu balle ar ķiļķenu deju soļiem

27.oktobris Bušu makšķerēšana jūrā no krasta