Notikumi


Reiz briesmīgā vētrā kādam kuģim draudējusi nenovēršama bojāeja.Taču kapteinis nezaudējis cerības un sirsnīgi lūdzis Dievu , solīdamies uzcelt baznīcu , ja laimīgi tiks krastā.  Un brīnums noticis - vējš pēkšņi mainījis virzienu un uzdzinis kuģi sēklī. Kapteinis vārdu turējis un uzcēlis baznīcu vietā , kura nosaukta par Feliksbergu - Laimīgais kalns.

Vēlāk Feliksbergu pārdēvēja par Pilsberģes muižu ,bet kopš 1925.gada šo neparasto vietu pazīst kā Jūrkalni.

Kā suitiem izdevies saglabāt īpašas ģimenes godu un svinamo dienu tradīcijas ,košumkošos tautas tērpus un neparasto dziedāšanas manieri?

Par suitiem dēvē Jūrkalnes ( Maģie suiti ) , Alsungas ( Dižie suiti ) ,Gudenieku ,Basu (Krētainie suiti ) apkaimē dzīvojošos katoļticīgos latviešus.

Kāpēc izveidojās tāds suitu novads ? Reiz Alsungas puses zemju īpašnieks Johanns Ulrihs fon Šverins apprecēja skaisto katoļticīgo poļu muižnieci Barbaru un 1623.gadā sāka sev piederošā novada ļaužu pievēršanu katoļticībai .Skolojies Francijā , muižkungs lepni jāja pa Kurzemes muižām un mājām skaisti sapostas svītas pavadībā un katram ,kurš pārgāja katoļticībā , pašrocīgi dāvināja košu tērpu .

'' Suiti esot ar stingru raksturu , pat stūrgalvīgi. Suits reti kad sakot '' jā '', bet  ,ja reiz to sacījis ,tad varot droši uz to paļauties.Pēc dabas būdami ļoti miermīlīgi ,viņi nekad neļaujot sev pāri darīt. Panākt pie viņiem kaut ko varot tikai ar labu.'' Tik trāpīgi suitus raksturojis Imants Ziedonis.