LAIMĪGĀ JŪRKALE

Jūrkalnei ir ļoti laimējies ,jo par tās skaistumu allaž ir rūpējušies cilvēki , visu neatstājot Mātes dabas rokās.Kopā ar vietējiem Jūrkalnes sakopšanā jau 9 gadu ir iesaistījies mūziķis IGO - viens no populārākajiem Latvijas dziedātājiem ,kuram rūp mūsu zemes sakopšana. Katru gadu Igo ar draugiem bruņojušies ar lāpstām un grābekļiem iesaistās Jūrkalnes sakopšanā un uzlabošanā.Tūrisma sezonas atklāšanā , pirmajos gados ,sākām ar Muižupītes skatu laukuma izveidošanu .Citu gadu talkas devīze bija ''Divdesmit pieci tūkstoši drošu soļu '' ,katru gadu tiek savākti pludmalē no jūras izskalotie atkritumi.Nākošajā gadā pie Muižupītes tika stādītas priedes ,uzliktas kāpnes un izveidots skatu laukums. Tā pamazām tiek labiekārtotas dažādas vietas Jūrkalnē un no mazā talcinieku pulciņa , ir izveidojies liels 100 dalībnieku pulks. Cilvēki brauc uz talku kā uz svētkiem kopā ar ģimenēm ,ar draugiem.Laika gaitā mainījušās talcinieku sejas ,bet dienaskārtība palikusi nemainīga - sestdienas rītā strādājam , bet vakaros muzicējam.Daudzus gadus skaisti koncerti un zaļumballes notika uz Rīvas koka tiltu ,bet izveidojot Jūrkalnes dabas un atpūtas parku visi pasākumi tika pārcelti uz šo vietu ,šajā parkā ietver Ugunspļava - ar daudzām ugunskura vietām,Zaļais Ugunskrūms , Dabas taka uz jūru ,Vēja sēta ar četriem vējiem .Igo ir iecerējis vēl Saules pulksteni un Vējturu namu.Jūrkalnes dabas parks tiek plānots kā daudzfunkcionāls objekts ,kas varētu pildīt zem klajas debess kultūras nama funkcijas.

Tūrisma sezonas atklāšanas noslēguma pasākums sākas svētdienas rītā ar rokdarbu , amatnieku un lauku labumu tirdziņu ,pēc tirdziņa visi dodas uz SV.Jāzepa katoļu baznīcu ,kur koncertē daudzi slaveni mūziķi ,kuri pirms tam cītīgi strādājuši talkā.

Mums pašiem ir prieks un gandarījums par padarīto un par skaisto Jūrkalni.Ceram ka šogad ieradīsies vēl vairāk talcinieki un apmeklētāji.